Županija Dubrovnik

POPULARNA PLAŽA NA NATJEČAJU

Traži se koncesionar za Copacabanu

POPULARNA PLAŽA NA NATJEČAJU
Skupština Dubrovačko-neretvanske županije u srijedu, 13. studenog raspravljat će o Prijedlogu Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra – plaža 'Copacabana'.

Zadnjeg dana 2019. godine tvrtki Tin Trade d.o.o. u vlasništvu obitelji Sentić istječe desetogodišnja koncesija, te ide natječaj za novu.

Sentićeva tvrtka je dobila koncesiju 2009. godine kao jedini ponuditelj na natječaju. Godišnja koncesijska naknada određena je tada  u visini od 86 tisuća kuna plus tri posto dobiti. 

- Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju, iznosi 348 000,00 kuna, a samim Ugovorom o koncesiji zaštit će se predmetna naknada od inflatornih kretanja. Početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 3 posto prihoda od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području iskazan u apsolutnom iznosu," navodi se u materijalima za predstojeću županijsku Skupštinu.

Rok za dostavu ponuda je najmanje 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u Elektroničkom oglasniku javne nabave ili 'Narodnim novinama'. 


 
Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije