Županija Dubrovnik

IZ SANITATA OBAVJEŠTAVAJU

Trovanje štakora i miševa na Šipanu, Koločepu i Lopudu, 16., 17. i 18. listopada

IZ SANITATA OBAVJEŠTAVAJU
Sanitat Dubrovnik obavit će trovanje štakora i miševa na Elafitima i to: na otoku Šipanu 16. listopada, na Koločepu 17. listopada te na Lopudu 18. listopada.

Trovanje štakora i miševa obavit će se izlaganjem mamaca zatrovanih bromadialonskim preparatima, i to na svim javnim površinama i odlagalištima otpada, poručuju iz Sanitata i pojašnjavaju:
- Otrov kojim trujemo štakore i miševe je parafiniziran i u krutom je stanju, nalik na “sapun”, crvene boje, i kad ga opazite nemojte ga dirati, a u slučaju eventualnog trovanja protuotrov je vitamin K 1.
Da bi akcija suzbijanja štakora i miševa bila što uspješnija, i kako bi se izbjegle eventualne nezgode, iz Sanitata mole mještane da:
- za vrijeme cijele akcije suzbijanja štakora, onemoguće djeci i domaćim životinjama pristup zatrovanim mekama,
- za cijelo vrijeme trajanja deratizacije ne premještaju i ne diraju zatrovane meke,
- po mogućnosti odstrane iz podruma i okoline kuća otpad koji bi mogao poslužiti kao hrana ili sklonište za štakore, a otpad bacati na samo za to određena mjesta.

Iz Sanitata mole sve mještane za suradnju i pružanje pomoći njihovim stručnim ekipama na terenu, koja bez te suradnje neće imati željenu učinkovitost.
Iz ove gradske tvrtke još poručuju kako je dobro znati da se štakori i miševi razmnožavaju vrlo brzo, te da su opasne životinje, prenosioci, izvori i rezervoari preko 30 zaraznih bolesti, a čine i ogromne štete jedući i uništavajući velike količine hrane, namirnica i ostalog.
-O svakoj pojavi glodavaca na vašem području molimo obavijestite ekipe Sanitata, ili javite na telefon 640-142. Također možete obavijestiti i Mjesni odbor Šipan na telefon 758-023 ili 758 084 (tajnik) te Mjesni odbor Koločep na telefon 757-129 (tajnik) - poručuju iz Sanitata.
Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije