Županija Dubrovnik

KAKO SUDJELOVATI?

Sutra javno izlaganje o izmjenama i dopunama GUP-a i PPU-a

KAKO SUDJELOVATI?
Ovog čevrtka, 13. lipnja, u u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, u sklopu javnih uvida, održat će se javna izlaganja o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u 11 sati, a potom u 13 sati o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana.
 
Izradi ovih izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a pristupilo se radi planiranja sadržaja od interesa za Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvansku županiju.
 
Predmetne izmjene i dopune odnose se isključivo na:
1. proširenje i redefiniranje obuhvata područja lučkog bazena luke otvorene za javni promet Sustjepan – Shell za potrebe razvoja ribarske infrastrukture i suprastrukture na lokaciji „Shell“ u Sustjepanu te definiranje i omogućavanje realizacije svih potrebnih sadržaja na kopnu i u moru,
2. planiranje lokacije reciklažnog dvorišta na predjelu Kaćigruda u Orašcu,
3. osiguravanje planskih preduvjeta za pristupnu cestu Tehničko-tehnološkom bloku Osojnik na području proizvodno - poslovne zone,
4. osiguravanje planskih preduvjeta za izgradnju nove pristupne ceste stambenom naselju na Nuncijati radi poboljšanja infrastukturnih rješenja na području Nuncijate i radi stvaranja preduvjeta za realizaciju stambenog naselja za branitelje na Nuncijati te
5. osiguravanje planskih preduvjeta za rekonstrukciju ceste - Ulice kardinala Stepinca radi kvalitetnog rješavanja prometa tog gradskog područja.
 
Navedene izmjene i dopune jedine su izmjene i dopune koje će se sukladno Odluci o izradi obaviti ovim postupkom, pa se zahtjevi i primjedbe izvan ovako utvrđenog opsega ne mogu razmatrati, niti će se mijenjati druga rješenja u tekstualnom i kartografskom dijelu predmetnih planova, upozoravaju iz gradske uprave.
 
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedloge izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Grada Dubrovnika mogu se dati na tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,potom u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, te u pisanom obliku dostaviti na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, do zaključno 5. srpnja 2019.
Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije

POSVUDA SMEĆE Mala Grabovica ispred Tommya

POSVUDA SMEĆE Mala Grabovica ispred Tommya
Opušci, odbačena ambalaža, razlijepljene žvakalice...moglo bi se nabrajati do sutra što se sve od šporkece može ...
POSVUDA SMEĆE Mala Grabovica ispred Tommya