Županija Dubrovnik

POTPISAN UGOVOR

OŠ Ivana Gundulića spremna za energetsku obnovu

POTPISAN UGOVOR
Nakon što je prošle godine završena energetska obnova OŠ Lapad, Grad Dubrovnik uskoro kreće s energetskom obnovom zgrade Osnovne škole Ivana Gundulića. Ugovor o izvođenju ovih radova potpisali su gradonačelnik Mato Franković te u ime izabranog ponuditelja, direktor Alfaplan građenja d.o.o., Mato Butijer.

-„Nastavlja se kontinuirano ulaganje u osnovnoškolski sustav i podizanje standarda. Radimo OŠ Montovjernu koju ćemo završiti izgradnjom nove škole do Svetog Vlaha, uskoro započinjemo OŠ Marina Držića, a već smo energetski obnovili OŠ Lapad što je dokaz da ova gradska uprava ulaže značajna sredstva u škole“, rekao je gradonačelnik Franković. Ujedno je roditelje, učenike i osoblje škole zamolio za strpljenje jer će se zbog radova na obnovi nastava odvijati u dvije smjene.
Energetska obnova škole vrijedna je 7.536.308,75 kuna (uključujući PDV), a izvođač se obvezuje radove završiti u roku od 360 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Investicija je sufinancirana bespovratnim sredstvima EU fondova u iznosu od 34%. Godišnja ušteda za toplinsku energiju nakon obnove bit će čak 71,50%, dok će se ukupna energetska potrošnja objekta smanjiti za 54,65%.


Za OŠ Marina Držića Grad je prijavio projekt vrijedan 816.713,13 kuna, a sufinanciranje EU sredstvima iznosi 42 posto, odnosno 344.062,57 kuna.


Nakon što su potpisani ugovori Grad Dubrovnik kreće s izvođenjem radova na energetskoj obnovi zgrada vrtića Ciciban i Izviđač, za koje je iz EU fondova osigurano je 3.124.992,85 kuna, odnosno 75 % od ukupno prihvatljivih troškova, koji iznose 4.163097,87 kuna.


GRAD I CERP

Otvoren put ulaganjima u Luku Dubrovnik

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i ravnatelj Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP) Milan Plećaš potpisali su Aneks II. Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Luke Dubrovnik d.d. Ovim činom Grad Dubrovnik kao kupac obvezuje se izvršiti financijsko ulaganje u Luku Dubrovnik u iznosu od dva milijuna kuna i to u svrhu realizacije izgradnje Trajektnog terminala na Batahovini, sukladno Ugovoru o koncesiji. Ulaganje se temelji na Programu razvoja Luke Dubrovnik, čiji je sastavni dio Program ulaganja Grada Dubrovnika u društvo Luka Dubrovnik d.d., donesen na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 12. ožujka 2019. godine.

-„Luku smatramo strateškom tvrtkom u djelomičnom vlasništvu Grada Dubrovnika i smatramo da u budućem razvoju Lučke uprave Luka Dubrovnik mora biti strateški partner za sve što se u lučkom području ubuduće treba dogoditi“, kazao je gradonačelnik Franković.

Podsjetimo, izvornim ugovorom iz 2002. godine Grad Dubrovnik je stekao je 6.855 dionica Luke Dubrovnik nominalne vrijednosti 400 kuna i ukupne nominalne vrijednosti 2.742.000,00 kuna, a što predstavlja 46,16% temeljnog kapitala Društva.


OTVOREN NOVI NATJEČAJ POTPORA

Poduzetnice, prijavite se!

Grad Dubrovnik raspisao je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama, a koji obuhvaća subjekte malog gospodarstva, trgovačka društva, obrte i OPG-ove u vlasništvu žena, državljanki Republike Hrvatske u privatnom vlasništvu (50% i više).

Poslovne aktivnosti za koje se Programom dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika (Službeni glasnik broj 3/19) odobravaju sredstva podijeljene su u dvije kategorije. Prva obuhvaća inicijalne troškove opremanja poslovnog prostora, izrade poslovnog plana, konzultantske usluge, izradu web stranice i sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicama početnicama, dok su drugom kategorijom obuhvaćene inovacije uvedene u poslovne postupke.

Jedna poduzetnica odnosno podnositeljica zahtjeva može podnijeti samo jednu prijavu za jednu ili više namjena iz članka 6. Programa, s tim da pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše do 10.000,00 kuna. Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, do razine maksimalnog iznosa.

Sredstva za provedbu ovog javnog poziva osigurana su u Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu, u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna.

 
Naslovnica Dubrovnik

Najčitanije

Najnovije